×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=467337

有心食譜 October 8, 2019

【鄭小B之成長日誌】生津滋潤︳蘋果紫花果茶

小B爸其實同我講咗好幾日,話個人有啲Dry,

尤其早晚,喉嚨特別乾!

見屋企有齊蘋果、紫花果,

咁就簡單煲個生津滋潤嘅蘋果紫花果茶,

一家人飲,滋潤下

蘋果﹕生津潤肺

紫花果﹕含花青素,有抗氧化同保眼功效,清熱滋潤