×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=467348

著數優惠 October 8, 2019

【限時4天】麥當勞推出$3 蘋果批/香芋批 附電子優惠券

早前麥當勞限時推出$2 新地筒,今次就輪到蘋果批了﹗由即日起至10月11日,只要點餐時向職員展示電子優惠券,便可以港幣$3購買蘋果批/香芋批乙個。

優惠條款及細則
• 本券只適用於蘋果批/香芋批
• 本券有效日期為2019 年10月8日至10月11日,只適用於早上11 時起至凌晨3 時59分
• 本券只適用於指定之香港麥當勞®餐廳(海洋公園、沙田馬場、跑馬地馬場、香港國際機場離境大堂及山頂除外)。適用本券之餐廳可隨時被更改,恕不另行通知
• 本券不可兌換現金,每次惠顧只限使用一張
• 本券不可與長者卡推介、其他折扣、推廣或優惠同時使用,包括麥樂會®及麥當勞媽咪會™之推介
• 食品供應視乎個別餐廳及食品供應量而異。數量有限,售完即止
• 圖片只供參考
• 如有任何爭議,MHK Restaurants Limited (a McDonald’s Franchised Business) 保留最終決定權