×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=471012

有心食譜 October 19, 2019

【Mrs J Kitchen】 鮮冬菇豬肉燒賣

之前整魚肉燒賣有黃皮剩,所以就整埋「豬肉燒賣」!兩個仔都鍾意豬肉燒賣多d,我自己都覺得好好味喎!整好之後,唸住俾4粒細仔做茶點,點知佢食完要再食,一口氣食咗7、8粒,食完話好好味!婆婆問:「邊個整架?」細仔好冧豬咁望住我話:「媽媽整架,好好味」細仔呢個階段真係好可愛!佢哋食得開心,我就好滿足啦!

豬肉燒賣可以加埋蝦膠去整,就好似酒樓燒賣咁,調味亦都好簡單!如果整開豬肉燒賣,不妨預備埋魚肉燒賣的餡料,一次過包兩款呀!相信梗有一款適合你小朋友嘅!😉

6532C451-B2AD-4DE5-A786-C1B031C00C15

鮮冬菇豬肉燒賣

材料:(約30粒)

燒賣黃皮 30片

豬踭肉 1斤

鮮冬菇 2-3粒(切幼粒)

水 2-3湯匙

紅蘿蔔1/3條(磨成蓉)

調味料:

鹽 1茶匙

糖 1/2茶匙

胡椒粉 1/4茶匙

麻油 1茶匙

粟粉 1/2茶匙