×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=471606

著數優惠 October 22, 2019

【自助餐優惠】灣仔酒店5折任食生蠔 $164嘆豐富海鮮自助餐

又有超值酒店自助餐優惠益大家!

位於灣仔的香港諾富特世紀酒店,近日推出自助餐優惠,各位只需要5折就可以任食多款海鮮,其中更包括紐西蘭生蠔,折扣後每位成人埋單$200都唔使!

優惠詳情: