×

Home

 

本地升學文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=472290

升小熱話 October 24, 2019

【趙榮德】「自行分配學位」放榜前兩大疑問

本年度小一自行分配學位,將於十一月十八日公布結果,有家長前來詢問兩個有趣兼實際的問題。以下為本人給家長解答的內容,有興趣知道放榜後引伸的「疑難雜症」,請詳細閱讀:

趙為本人   家為家長

家:趁仲未放榜,請教趙sir一個假設可以嗎?

趙:可以

家:假如在放榜前,發覺先前揀選的學校B。原來冇想像咁好,發覺另一間A好過佢好多,我想知道,如果個仔喺自行分配成功被派日校,可否放棄,喺遲啲統一派位申請A校?

趙:你提出嘅問題牽涉小一入學一個「參加資格條件」,嗰個條件就係「從來獲派小一學位」,呢個條件無形中否決了你再申請另一小一學位嘅資格。即係話,任何參加小一派位嘅學生,只會獲派一個小一學位,你如果放棄呢個學位,就不會再獲派另一個小一學位了!

家:咁如果我個仔第一次參加小一派位係五歲八個月,獲派一間津貼小學,但我放棄咗,可否於翌年,六歲八個月在自行分配再次申請揀選我的心儀小學?

趙:根據小一入學指引,你可以申請,但你的子女不會獲派第二個學位,你可以替子女申請直資或私小呀!

家:咁如果揾唔到直資或私小,個仔豈不是冇書讀?