×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=475877

有心食譜 November 7, 2019

【Kylife】筋肉寶寶養育記26M︳媽咪營質小煮意 X 鈣質UpUp豆腐炆鯇魚

常聽說「小朋友要多吃魚」,如果想吸收更多鈣質,就記得放豆腐一起煮啦,豆腐加上魚一齊蒸能讓身體吸收更多鈣質!豆腐吸收魚的鮮味,所以每次筋肉寶寶亦很喜歡吃這個豆腐!

#豆腐炆鯇魚材料

硬豆腐 2份 

鯇魚 1份 

芫茜葱薑 適量