×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=491490

有心食譜 December 30, 2019

【清熱潤喉】金羅漢果蘋果茶

聖誕節期間食咗唔少熱氣嘢,3日內仲兩次BBQ,熱氣指數即時level up,即見喉嚨痛!

今日就嗱嗱聲煲個金羅漢果茶俾兩位主子,下火清熱,潤下喉嚨。我仲加埋蘋果、紫花果同椰片,更滋潤! (媽媽我大住肚就有得煲無得飲^^)

金羅漢果味道清甜,無普通嘅羅漢果嘅苦澀,更易入口,而所含嘅維生素仲比普通羅漢果多30倍!