×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=506157

有心食譜 February 14, 2020

【鄭小B之成長日誌】親子廚樂 × 地道懷舊小食︳紅豆砵仔糕

繼續停課的日子…….

做完練習,中午飯後,又來親子廚樂!

同小B一齊學整地道懷舊小食——砵仔糕。

雖然賣相就麻麻,不過都好味!

下午茶,新鮮熱辣,一人一個,yummy!