×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=507305

有心食譜 February 18, 2020

【鄭小B之成長日誌】預防肺炎 × 潤肺 × 提升免疫力︳沙參玉竹雪梨海底椰湯

肺炎肆虐,中醫師教路﹕要預防,就煲啲養陰潤肺嘅湯水,例如姬松茸、羊肚菌、沙參、玉竹、麥冬、雪梨乾、無花果、雪耳……

所以我哋呢兩三個星期都煲多咗呢類材料嘅湯水,提升免疫力,打好個底,預防肺炎。

沙參: 清熱養陰,潤肺止咳

海玉竹: 益氣潤肺

雪梨乾: 潤肺清燥

無花果: 清潤開胃

百合: 清熱安神

海底椰: 止咳潤喉

蓮子: 安神