×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=509749

有心食譜 February 25, 2020

【米高媽媽】米高媽媽廚房 ♥ 抗疫涼茶-防肺炎

新型冠狀病毒令全球人心煌煌……隱形患者隨時擦身而過

小朋友就話停課可以閉關

但係大人總要外出生活

所以唔驚得咁多,唯有打好個身子   

所以今次為大家推介兩大抗疫涼茶 希望肺炎遠離大家 

NO.1 抗疫涼茶包  

購自一位中醫師 配方足料  簡單方便

 抗疫涼茶包分別有以下天然草本中藥材