×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=509999

家居玩意 February 26, 2020

【停課不停玩】鞋盒變出「獨一無二」足球機

教育局宣布延長停課,家長又要諗多啲好玩節目幫小朋友放電!今次不如一家大細學整足球機啦!

 

DIY 足球機

材料:
1. 紙箱 1個
2. 紙箱底咭紙 1張
3. 隨機公仔 12個
4. 膠管 4枝
5. 螺絲 12口
6. 生果網 2個
7. 波子 1 粒

做法:
1. 剪裁鞋盒上蓋

2. 畫球場背景