×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=510691

有心食譜 February 28, 2020

【Love Kelly’s Kitchen】 一星期餸菜 第一回 湯水類

湯類:

大約買七日湯料都好多,而且餸嘅材料已經好重,湯料可以盡量買輕身啲嘅材料就比較好,可以參考下每日有湯煲湯同滾湯梅花間竹咁做,而且材料唔會好重

Day 1

清補涼瘦肉湯

食譜:

Day 2

節瓜鹹蛋肉片湯