【Adrian Ng】1月份開學的英國銜接課程存在意義是其麼?

2018-10-12


相信關注開英國留學嘅同學仔都知道,有部分英國大學設有9月開學同翌年1月開學嘅基礎班/ 國際一年級課程。咁開學時間不同,課程又會唔會唔一樣呢?

延遲開學,照樣翌年九月升讀學位課程

我哋以Durham University嘅基礎班為例,9月入學嘅話,會從9月一直讀到翌年6月;1月入學嘅話,會從1月一直讀到8月,兩者都會銜接翌年9月大學開學。不過,大家從下圖睇到,由9月讀到6月嘅基礎班有兩個月左右的暑假,有一定時間可以緩衝同放鬆;而1月份開學就一讀讀到8月,然後緊接住9月大學開學,時間上比較趕急。但無論9月或1月開學,大部分學校的課程內容、收生要求都唔會有太大分別。

既然分別唔大,咁點解學校仲要特登設置一個1月份入學呢?我歸類咗三個主要原因——

 

1. 考唔切UKVI IELTS

HKDSE 每年7月放榜,有部分學生收到DSE成績後先臨急抱佛腳咁籌劃海外升學。而大部分英國銜接課程都需要學生應考UKVI IELTS(用於申請英國簽證的雅思考試),但問題就在於7、8月份的UKVI考期非常搶手,同學考唔切UKVI就錯過咗9月開學。

2. IELTS唔夠分

有些學生即使考咗UKVI,但偏偏達唔到學校的英文要求(總分5.0 ~5.5)。這個情況之下,學生就必須提前6週~3個月左右到英國參與學校安排的Pre-sessional English英文課程,完成後才能升上銜接班。但香港學生收到成績時往往已經7、8月,並沒有足夠時間來完成英文課程。唯一的解決辦法就是將銜接班順延至翌年1月開學,而開學前的幾個月則用來上英文課程,彌補IELTS分數上的不足。

3. 年齡不足未能參與9月入學

英國銜接課程的收生最低年齡限制係17歲,有些學生在9月份入學前未滿17歲,所以學校不會接受其申請。但咁樣唔通要學生足足等1年等到翌年9月先可以再入讀?考慮到這一點,學校開設了1月開學的銜接課程,以解決一些學生9月入學年齡不足的問題。

熱門文章

【海外升學】學費相宜成最大優勢 遠征歐洲升學新途徑
10-23
【英國升學】專家推介10大心水英國頂尖學校
10-22
【BNO英國升學攻略】張堅庭導演:初到英國申請私校更理想
10-14
【英國升學】The Leys School與劍橋大學聯繫 注重學生學術及心身成長
10-19
【國際教育這條路】學生品學兼優 天主教Downside School 寄宿學校
10-13

【英國升學潮】查詢出發均創新高  院校積極網上面試收生
2020-10-20
【英國升學】專家推介10大心水英國頂尖學校
2020-10-22
【英國升學】The Leys School與劍橋大學聯繫 注重學生學術及心身成長
2020-10-19
【英國寄宿學校】Roedean School學術成績傲人 貫徹全人教育
2020-10-19
【國際教育這條路】英國狀元寄宿學校Oakham School 70%畢業生升讀Russell集團大學
2020-10-15
【BNO英國升學攻略】張堅庭導演:初到英國申請私校更理想
2020-10-14
查看更多   ▸