【Emma Wong】為何孩子總是沒有想像創意力?

2019-10-09


在學校功課裏,或是日常社交中,總會要求我們的創意力。例如: 畫畫的題材,寫作中的故事創作,或是在遊戲中的遊戲的新玩法。可是,對於自閉症兒童,大部分的他們強項是背誦,反而在創意力中有所缺乏。因此,今天就讓我們說說:如何提升自閉症兒童的創意力吧!

1. 從日常列舉中開始練習吧!

列舉練習中,如可以列出「可以說出幾樣動物嗎?」「有甚麼食物呀?」等等。在列舉訓練中,可先讓孩子列出數樣,再慢慢增加數量,甚至是一開始可給予圖片孩子參考,再慢慢讓孩子在腦海中想出管案。無從列舉訓練,可初步的提升孩子的創意力。

2. 在說故事、畫畫中培養孩子的創意力

在親子時間中,當家長在說故事時。在翻下一頁時,可先問問孩子:「你覺得之後會發生甚麼事?」「你覺得(角色)之後會怎樣了?」等等……先讓孩子想像之後的故事內容發展,或是在畫畫時,先問問孩子,在遊樂園裏,你可以畫些甚麼呢?等等……亦可訓練提升孩子,特別是自閉症孩子的創意力喔!

熱門文章

【孩子舉動】尊重幼兒的自訂任務 | 何基佑
05-29
【親子手工】65個廁紙筒小手工大集合 適合學前幼兒 寓遊戲於學習
05-31
【揀飲擇食】小朋友成日呢樣唔食果樣唔食 7大方法助改善問題
05-30
【父母大不同】爸爸湊仔較輕鬆?專家:爸爸比媽媽更快樂的真相
12-16
【育兒心得】家長必須小心處理4件事 避免性別刻板印象局限孩子發展
05-31

【親子手工】65個廁紙筒小手工大集合 適合學前幼兒 寓遊戲於學習
2020-05-31
【育兒心得】為何小朋友愛玩帳幕自製城堡 創建獨立自由空間 情感得以釋放 專家:疫情下小朋友更應多玩
2020-05-31
【育兒心得】家長必須小心處理4件事 避免性別刻板印象局限孩子發展
2020-05-31
【疫情故事】蘇格蘭政府為疫後復課作準備 推動戶外教學成新學習模式 既保持距離 孩子更開心
2020-05-30
【揀飲擇食】小朋友成日呢樣唔食果樣唔食 7大方法助改善問題
2020-05-30
【育兒心得】為甚麼小朋友經常不停埋怨? 3大方法有助減少埋怨
2020-05-30
查看更多   ▸