【Love Kelly’s Kitchen】一星期餸菜 第二回

2020-03-09


屋企3大1細各有喜好,點解煮三個餸?爸爸同哥哥嘅口味完全唔一樣,其實佢哋各自都係食緊兩餸煮多一個想大家都食得均衡啲。

七日的三餸一湯如何分配?一星期買一次就要好好珍惜機會!依家不如同大家分享一星期嘅三餸一湯啦!大部分附上食譜,希望大家啱用。

各位媽媽加油!

Day 1

菜心

栗子炆排骨

     

食譜:

鹽焗雞翼

食譜:

蕃茄豆腐魚湯

       

食譜:

熱門文章

團年飯 食譜|9款 新年食譜 +兩大浸發花膠方法 團年飯、開年飯必備!
01-18
賀年糕點食譜︱ 馬蹄糕
01-17
蕃茄薯仔豬骨湯 食譜|一個簡單食材增清甜味【小小豬】
02-05
賀年糕點 食譜︱12款賀年糕點、小食食譜合集
01-14
蟲草花湯 水大全|14款補肺益腎湯水增強抵抗力
10-24

烘焙食譜︱芝麻牛油曲奇
2022-01-19
團年飯 食譜|9款 新年食譜 +兩大浸發花膠方法 團年飯、開年飯必備!
2022-01-18
賀年糕點食譜︱ 馬蹄糕
2022-01-17
賀年糕點 食譜︱12款賀年糕點、小食食譜合集
2022-01-14
親子食譜︱朱古力薯片
2022-01-14
賀年食譜︱鮑魚黃金雀巢
2022-01-13
查看更多   ▸