【Oh!在家學堂】輕鬆學繪畫:遊日本

2022-04-21


【Oh!在家學堂】輕鬆學繪畫:遊日本
你知唔知孩子心中的日本喺點呢?趁今日Miss Gigi同大家用畫筆遊日本,乘機同小朋友一齊回味吓旅遊嘅感覺啦!
=====
重溫【Oh! 在家學堂】好玩有嘢學影片:https://bit.ly/Ohlearnathome2022

熱門文章

DSE備戰文憑試 語文科攻略|聆聽注意文法 綜合須背格式
03-27
裘槎科學周2023 ︳3種方式帶小朋友進入STEM世界
03-22
幼稚園教師培訓 - 密室逃脫體驗│Dr. WinWin @Dr. PLAY
03-16
STEM教育 ︳協恩初中生研發環保電池 生活激發創科興趣:失敗係好正常!
01-13
DSE備戰文憑試 語文科攻略|英文閱讀重操練 口試留意音量
03-22

沙田崇真學校組單車隊 讓學生建立團隊精神 學懂互相幫助│Dr. WinWin @Dr. PLAY
2023-03-22
幼稚園教師培訓 - 密室逃脫體驗│Dr. WinWin @Dr. PLAY
2023-03-16
學英文 ︳看電影都可以學英文?在家英語學習必掌握1+3大法 ︱Spencer Sir
2023-03-03
HKIRC「第一屆香港小學生網絡安全問答比賽」 奪冠英華小學推動學習資訊素養
2023-03-01
自由遊戲培訓 - 本地實踐篇│Dr. WinWin @Dr. PLAY
2023-02-28
土耳其燈的啟示│陳東紅
2023-02-28
查看更多   ▸