×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=275156

著數優惠 March 11, 2018

【買一送一】凍朱古力啱晒小朋友!Pacific Coffee指定飲品優惠

Pacific Coffee不時會做飲品買一送一推廣,今次連小朋友都啱飲!3月11日至3月17日,只要於 Pacific Coffee 分店出示已追蹤 Pacific Coffee Instagram ,即可享「核桃楓糖牛奶咖啡」,「核桃胚芽牛奶咖啡」及「凍楓糖朱古力」買一送一優惠!